You are currently viewing Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Serdecznie informujemy, że w Naszym Przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny na platformie edukacyjnej eTwinning, „Dobrostan w wiosennym ogrodzie”.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca w bezpiecznej przestrzeni za pomocą mediów elektronicznych, dzięki której uczniowie i nauczyciele współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.