Finanse

INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE OPŁAT

Uchwałą XXXIX/1031/2017r. Rady m. st Warszawy zostaje zniesiona od 01 września 2017r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

  1. Rodzic otrzymuje co miesiąc informację pocztą elektroniczną (na podany adres email) o wysokości kwoty, jaką ma wpłacić na  konto 53 1030 1508 0000 0005 5058 6053  (należy wpłacać dokładnie – bez zaokrągleń), w tytule podając nazwisko i imię dziecka oraz miesiąc.
  2. Opłata za żywienie dziecka w Przedszkolu wynosi- 15zł (dziennie).
  3. W razie wątpliwości – należy, przed zapłaceniem, skontaktować się osobiście lub telefonicznie z p. kierownik 22-638-19-41 wew. 30.
  4. Opłata przelewem musi być dokonana w wyznaczonym terminie do 15 każdego miesiąca.
  5. Wszystkie osoby nie płacące terminowo, są wykazywane do DBFO jako dłużnicy.
  6. Nieobecność dziecka w przedszkolu w żadnym wypadku nie usprawiedliwia nieterminowej zapłaty.

.