Finanse

INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE OPŁAT

Uchwałą XXXIX/1031/2017r. Rady m. st Warszawy zostaje zniesiona od 01 września 2017r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

 1. Informacje o terminach i godzinach dokonywania opłat w przedszkolu wywieszana jest co miesiąc na „Tablicy ogłoszeń”- opłaty gotówkowe bezwzględnie muszą być dokonywane w w/w terminach.
 2. Nowi rodzice, którzy chcą płacić przelewem, proszeni są o wpisanie się na listy ( czytelnie adres email).
 3. Rodzic otrzymuje co miesiąc informację pocztą elektroniczną (na podany adres email) o kwotach, jakie ma wpłcić na poszczególne konta (należy wpłacać je dokładnie – bez zaokrągleń).
 4. Opłaty przelewem dokonywane są na konta:
  1. Żywienie
  2. Stowarzyszenie Rodziców przy Przedszkolu Nr 216
 5. W razie wątpliwości – trzeba, przed zapłaceniem, skontaktować się osobiście lub telefonicznie z p. kierownik 22-638-19-41 wew. 30.
 6. Opłata przelewem musi być dokonana w wyznaczonym terminie.
 7. Wszystkie osoby nie płacące terminowo, są wykazywane do DBFO jako dłużnicy.
 8. Nieobecność dziecka w przedszkolu w żadnym wypadku nie usprawiedliwia nieterminowej zapłaty.

Przy podejmowaniu decyzji o sposobie odpłatnosci proszę uwzględnić fakt, że wybrany sposób płatności będzie Państwa obowiązywał przez cały rok przedszkolny.