Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA (kliknij, aby zobaczyć)

Uchwałą XXXIX/1031/2017r. Rady m. st Warszawy zostaje zniesiona od 01 września 2017r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy