UNICEF

„WSZYSTKIE KOLORY SWIATA II”

Z przyjemnoscią zawiadamiamy, że tegoroczna edycja akcji zainicjowanej przez UNICEF,

 dzięki której laleczki ratują życie dzieci, przebiega w Naszym Przedszkolu z ogromnym sukcesem.

 I ETAP akcji to zapoznanie dzieci z poszcególnych grup, wybraną kulturą lub krajem, podczas zajęć dydaktycznych oraz zachęcanie Rodziców do przygotowywania lalek szmacianek, nawiązujących strojem do danego kraju.

Podsumowaniem tego etapu było zorganizowanie dla wszystkich przedszkolaków zabawy integracyjnej. Podczas imprezy dzieci zapoznawały się z wszystkimi omawianymi krajami. Nie zabrakło tańca, spiewu i innych zadań.

II ETAP to zorganizowanie 19 lutego 2013r. na terenie Przedszkola aukcji laleczek,  z której całkowiaty dochód został przekazany na rzecz UNICEF, w celu organizowania pomocy dla dzieci zamieszkałych w Czadzie.

 Laleczki zaprezentowane zostały na specjalnych stanowiskach, nawiązujących do krajów ich pochodzenia. Dzieci pod opieką rodziców miały mozliwosć wzięcia udziału w zadaniach zręcznosciowych i plastycznych, poczęstunkach, malowniu buziek  i innych.

Aukcja rozpoczęta została pokazem Krakowiaka w wykonaniu dzieci z grupy VIII.

Przebieg aukcji był bardzo emocjonujący.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.