Rzecznik Praw Dziecka

O PRAWACH DZIECKA DLA DZIECI

W poniedziałek – 19 marca 2018 roku – gościliśmy w naszym przedszkolu Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka, odznaczonego medalem Orderu Uśmiechu. Gość przybył na zaproszenie Dzieci i Pani Dyrektor, w związku z omawianą tematyką programową Prawa Dziecka.

Program wizyty obejmował: wystąpienie Pana Rzecznika i Jego rozmowę z dziećmi na temat codziennej pracy, sposobów rozwiązywania problemów dziecięcych. Pytania dotyczyły także życia prywatnego Gościa – Jego marzeń dziecięcych i zainteresowań.

W trakcie spotkania odbyła się prezentacja multimedialna związana z tematem, podczas której Przedszkolacy z młodszych grup interpretowali poszczególne prawa dziecka.

Finalnym akcentem spotkania był przedstawienie dzieci z grupy XI i XII:  fragmentu powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś I” oraz piosenek Zespołu Dziecięcego „Serduszka”, którym Pan Rzecznik kierował przez piętnaście lat, układając teksty do większości utworów. Wspólnie zaśpiewano piosenkę o przyjaźni, której  najważniejsze przesłanie brzmi: Pamiętaj zatem, nasz przyjacielu, order uśmiechu nie jest dla wielu.

Gość zwiedził wybrane sale przedszkolne, zapisując w jednej z nich na tablicy numer telefoniczny Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12), pod którym to codziennie każde dziecko może bezpłatnie porozmawiać o problemach lub zgłosić naruszenie swoich praw. Rozmawiał z dziećmi grupy  na temat zaprezentowanej w sali galerii prac plastycznych, ilustrujących legendę  „ Wars i Sawa”.

Kończąc wizytę w przedszkolu, Pan Michalak obejrzał wystawki prac dziecięcych powstałe w związku z ich rozumieniem praw dziecka, fotografując się na ich tle. Z aplauzem odniósł się do prowadzonej  od dwóch lat w przedszkolu  Akcji Postcrossing, oglądając pocztówki wymieniane przez dzieci z różnych miast w Polsce i na świecie.
Spotkanie przebiegło w serdecznej, radosnej  atmosferze, a Przedszkolacy w ramach podziękowania wręczyli Panu Rzecznikowi prezent w postaci albumu swoich prac –  liczne  portrety Gościa związane z  Jego działalnością w RPD – widziane oczyma dziecka.