Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl/formico-public/

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie M. St. Warszawy.

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1