Niebieska karta

Niebieska karta

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi konsultacje dotyczące przemocy wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, drogą mailową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem biura Pogotowia.

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  http://www.niebieskalinia.org/