Finanse

INFORMACJA DLA RODZICÓW ODNOŚNIE OPŁAT

Uchwałą XXXIX/1031/2017r. Rady m. st Warszawy zostaje zniesiona od 01 września 2017r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy

– Informacje o terminach i godzinach dokonywania opłat wywieszana jest co miesiąc na tablicy – opłaty gotówkowe bezwzględnie muszą być dokonywane w w/w terminach.

– Nowi rodzice, którzy chcą płacić przelewem, proszeni są o wpisanie się na listy ( czytelnie adres email).

Przy podejmowaniu decyzji proszę uwzględnić to, że wybrany sposób płatności będzie Państwa obowiązywał przez cały rok przedszkolny.

Opłaty przelewem dokonywane są na trzy konta:

na jedno: Opłata, za czas pobytu dziecka w przedszkolu naliczany po godz. 13.00,
na drugie: Żywienie,
na trzecie: Rada Rodziców,

Rodzic dostaje co miesiąc informację (na podany adres email) o kwotach, jakie ma wpłcić na poszczególne konta (należy wpłacać je dokładnie – bez zaokrągleń).
W razie wątpliwości – trzeba, przed zapłaceniem, skontaktować się osobiście lub telefonicznie z p. kierownik 22-638-19-41 wew. 30.

Opłata przelewem musi być dokonana w wyznaczonym terminie.

Wszystkie osoby nie płacące terminowo, są wykazywane do DBFO jako dłużnicy.

Nieobecność dziecka w przedszkolu w żadnym wypadku nie usprawiedliwia nieterminowej zapłaty.

Skip to content