Witamy na naszej stronie

 

 

  1-Scan1SCAN0018

 

Przedszkole Nr 216

w Warszawie

 

LOGO P216

 

 

  ROK SZKOLNY 2018/2019

Koncepcja działania przedszkola

   Uwzględniając elementy nowatorskich metod i programów oparta jest na kontynuowaniu i rozwijaniu sprawdzonych metod i sposobów działania, oraz na staraniach, by wykorzystywać je w jak najszerszym zakresie.

Mamy wypracowane metody pracy zarówno z dzieckiem zdolnym jak i wykazującym deficyty rozwojowe. W przedszkolu mogą być tworzone grupy zróżnicowane wiekowo. Stosujemy więc indywidualne metody i różnicujemy stopień trudności zadań dostosowując je do możliwości dziecka. Aktualnie jest 11 oddziałów po 25 dzieci w grupie. Zajęcia i zabawy są bogate w treści, różnorodne i dostosowane do możliwości i zainteresowań. Staramy się stworzyć takie warunki, by rozwój postępował stale i w zgodzie z indywidualnymi możliwościami dziecka. Stwierdzenie to jest podstawą do zachowania pewnego dystansu i rozwagi w ocenianiu sprawności, umiejętności wiedzy i poziomu osiągnięć przedszkolaka. Najważniejsza jest podmiotowość i dobro dziecka, jego zdrowie, wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. O rozwój kulturalny dbamy poprzez organizowanie zajęć artystycznych, udziały w konkursach, organizując wycieczki, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, wyjścia do muzeum, teatru.

W czerwcu do ogrodu przedszkolnego zaprosimy naszych przyszłych najmłodszych wychowanków. Będą mogli przychodząc z mamą stopniowo adoptować się, zapoznać się ze starszymi kolegami, by z mniejszym stresem wejść jesienią do znanego już sobie przedszkola.

Placówka zawdzięcza swą renomę bardzo dobrze przygotowanemu, pracującemu z poświęceniem zespołowi nauczycielek, które permanentnie doskonalą swe kwalifikacje i umiejętności, uczestniczą we wszelkich formach dokształcania, analizują nowości wydawnicze, propozycje i publikacje - również ze stron Internetu. Pracując z ogromnym zaangażowaniem wykorzystują wiele elementów nowatorskich metod, o których chcemy opowiedzieć na kolejnych stronach.

Ukazując metody i formy pracy stosowane w codziennej pracy placówki, dzieląc się doświadczeniami pragniemy przybliżyć naszemu czytelnikowi :

* Jak przyzwyczajać do starannego podawania komunikatu „Staraj się mówić tak aby na pewno cię rozumiano”, oraz „słuchaj uważnie, abyś dokładnie wiedział, co do ciebie mówią”.

* Jak wyrabiać u dziecka umiejętność racjonalnych zachowań w trudnych sytuacjach .

* Jak uświadomić dziecku jego prawa i obowiązki wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

* Jak kształtować nawyki podejmowania wysiłku intelektualnego.

Zarówno propagowane przez nas metody nauki matematyki, zintegrowanej nauki czytania jak i elementy technik komputerowych mogą sugerować osobom postronnym nastawienie na rozwijanie u dziecka głównie zdolności intelektualnych, a w konsekwencji nieporadność emocjonalną. Nic bardziej mylnego. Dbamy o to, by kształtować empatię oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, by przedszkolaki miały pełne poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Stosujemy wiele ćwiczeń stosowanych w Pedagogicznej Kinezjologii, pozwalających na rozwijanie potencjalnych możliwości wyrażania siebie, rozwijania zdolności plastycznych, ćwiczeń uspakajających.

Misją przedszkola jako placówki kształtującej osobowość na całe dorosłe życie jest staranie, by dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe, a w przedszkolu istniał pozytywny klimat. Doskonale wyposażona jest sala rekreacyjno –gimnastyczna, będąca miejscem do zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Dzieci do swej dyspozycji w tej sali mają kąciki zabaw rytmicznych i teatralnych. W garażach stoją oczekując na swych kierowców samochody, wózki, deski do jeżdżenia. Na bieżąco wzbogacamy nasze sale o nowe, atrakcyjne, ciekawe zabawki i pomoce, zawsze dostępne w estetycznie i funkcjonalnie urządzonych pomieszczeniach.

z-IMG_4239 z_IMG_4233 z-IMG_4238 z-IMG_4245
Gruntownej modernizacji uległ ogród przedszkolny, stare metalowe sprzęty zostały zastąpione dwoma kompleksowo zrealizowanymi placykami zabaw z prostymi i bezpiecznymi urządzeniami, posiadającymi wymagane przepisami prawa atesty, znajdują się one na bezpiecznych terenach, otoczonych tworzącym dodatkową naturalną strefę bezpieczeństwa żywopłotem z krzewów.

z-IMG_4294 z-IMG_4301 z-IMG_4307 z-IMG_4304

Dzięki współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz rodzicom i ich czynnej pomocy dzieci mogą bawić się wśród widywanych na co dzień tylko w ogrodzie przedszkolnym okazów pięknych drzew. Znajduje się w nim sprzęt sprawnościowy, karuzele, dwie piaskownice otoczone gwarantującą pełne bezpieczeństwo miękką nawierzchnią, stoły i ławeczki do zajęć – w okresie letnim przenosimy je w miarę możliwości do ogrodu.

Wokół ogrodzenia nasadzony został żywopłot z zimozielonych krzewów, izolując od reszty osiedla i dając poczucie komfortu estetycznego przez cały rok.
W przedszkolu działa Rada Rodziców powoływana przez wszystkich zainteresowanych na pierwszym walnym zebraniu. Rodzice czynnie pomagają w organizacji pracy placówki (np. reorganizacja systemu żywienia dokonana została zgodnie z ich sugestiami), uczestniczą w przygotowywanych przez nauczycielki zajęciach otwartych i wszystkich uroczystościach.

Nauczycielki mając dobry kontakt z rodzicami znają dobrze ich sytuację domową. Rodzice znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc w tym zakresie – zwolnienia z opłaty stałej, refundacja za wyżywienie - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Przed rozpoczęciem pobytu dziecka w przedszkolu rodzice informują w szczegółowo opracowanych przez kadrę pedagogiczną ankietach o swoich i swego dziecka potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach, mają prawo do zgłaszania własnych sugestii i propozycji .

Mając świadomość, że możemy stale uzupełniać swe wiadomości i kwalifikacje korzystamy z podpowiedzi, opisujemy swoje doświadczenia i poszukujemy nowych rozwiązań .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *