Liczę i mierzę

Kształtowanie pojęć matematycznych daje szczególnie bogate możliwości stymulowania rozwoju procesów myślowych dziecka. Uwzględniając podstawowe prawa rozwoju psychicznego, wiedzieć należy także, że dziecko jest zdolne do osiągnięcia czegoś w działaniu dużo wcześniej niż może to sobie uświadomić co naprawdę osiągnęło, a tym bardziej niż zdoła to wyrazić słowami. Każde nowe pojęcie, własność czy zależność powinno rozumieć tak, jakby samo je odkryło. Należy wiec kształtować w nim potrzebę rozumienia tego co robi, nie dopuszczać do przypadkowego działania na zasadzie prób i błędów. Język dziecka jest jedynym właściwym sposobem opisywania zaobserwowanych przez nie zjawisk i zależności. Dorosły powinien organizować odpowiednie sytuacje wspomagające, być obserwatorem ale także i uczestnikiem.

Współczesny przedszkolak „bombardowany’ jest różnymi informacjami, które w sposób istotny mają wpływ na szybszy rozwój. W pracy dydaktycznej duże możliwości mogą dać propozycje E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, pomagające w stymulowaniu procesów myślowych. W naszej placówce wykorzystujemy taką koncepcje edukacji matematycznej, ponieważ wiemy, że najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. To one stanowią budulec, z którego tworzą pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Wszystko zaczyna się wiec od doświadczeń. W trakcie ich przetwarzania dziecko musi mówić. Nazywanie przedmiotów oraz wykonywanych czynności sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dostrzec to, co ważne. Dziecięce wypowiedzi są także cenną wskazówką dla dorosłego, na ich podstawie można stwierdzić, czy rozumuje ono we właściwym kierunku i uczy się tego co trzeba. Zajęcia muszą być wypełnione zabawami, ciekawymi zdarzeniami i grami. Dziecko nie może się nudzić i dopóki widzimy u niego zainteresowanie, dopóty wiemy , że je to ciekawi.

 

Problemy rozwoju i wychowania są szeroko opisane do trzeciego roku życia. Wiele miejsca literatura pedagogiczna poświęca również dzieciom sześcioletnim, natomiast trudniej jest analizować potrzeby oraz dobierać środki i metody działań w stosunku do dzieci 3 – 5 letnich. Dlatego z przyjemnością sięgnęliśmy do propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej dotyczącej wspomagania rozwoju umysłowego trzylatków. Poszczególne etapy naszej pracy związane są z proponowanymi kręgami obejmującymi ważne zakresy działającej aktywności umysłowej. Dotyczą one następujących dziedzin:

Jaki jestem – poznaję samego siebie.

Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie.

Uczę się dobrych manier.

Zgrabnie wykonuję różne czynności.

Rytmy pomagają mi zrozumieć i przewidywać.

Potrafię łączyć, żeby mieć całość i rozdzielać na części.

Interesuję się liczeniem.

 1. Jaki jestem – poznaję samego siebie.
 2. Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie.
 3. Uczę się dobrych manier.
 4. Zgrabnie wykonuję różne czynności.
 5. Rytmy pomagają mi zrozumieć i przewidywać.
 6. Potrafię łączyć, żeby mieć całość i rozdzielać na części.
 7. Interesuję się liczeniem.
 8. Rozpoznaję kolory i nazywam je.
 9. Działam i zamieniam otoczenie, bo chcę wszystko zrozumieć.
 10. Klasyfikuję tak jak potrafię.
 11. Układam przedmioty w szeregu.
 12. Mam wiele do powiedzenia.  
 13. Bawię się długo i chętnie.

Do realizacji w/w zakresów dziecięcej aktywności proponowanych przez autorkę tego programu i realizowanych w naszym przedszkolu wykorzystujemy przedmioty, zabawki znajdujące się w otoczeniu dziecka. Korzystamy także z zestawu zabawek edukacyjnych rozwijających konkretne czynności umysłowe.

Wiadomy jest fakt, że nie można przebyć drogi rozwojowej za dziecko, ono samo musi wspinać się po kolejnych szczeblach swojego rozwoju. Nauczyciel w przedszkolu jest ta osobą, która zorganizuje proces uczenia się i będzie czuwać nad jego przebiegiem. Dostosuje proces uczenia się do dziecięcych możliwości.

Organizowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprawiają wiele radości i spełniają swoja funkcję „kształtowania dziecięcych umysłów”.

 

 

Ewa Filipek

     

Wkrótce propozycje scenariuszy zajęć dotyczące realizowanych przez nas zakresów dziecięcej aktywności umysłowej.

Skip to content