Akcja letnia

Praca Przedszkola w okresie wakacji w 2022 roku

Informacja dotycząca DYŻURÓW WAKACYJNYCH znajduje się na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Nasze Przedszkole będzie pracowało od 4 lipca do 22 lipca 2022 r.

  • Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego:

07:00 – 17:00

  • Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 12,00

  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:

53 1030 1508 0000 0005 5058 6053

  • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

    W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ:

    Dyżur wakacyjny – imię i nazwisko dziecka.

    UWAGA ! Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie

w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny ( do 24/05/2022 r.)

Jeżeli dziecko będzie nieobecne zwrot należności nastąpi po zakończeniu akcji letniej we wrześniu.

 


Wakacyjne wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodziców i uczniów

https://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22321-wakacyjne-wsparcie

Przedszkola i oddziały przedszkolne w wakacje

Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Poniżej wykaz terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy w lipcu i sierpniu 2020 r.

Poza ustalonymi przerwami przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach w okresie zbliżających się wakacji będą prowadziły zajęcia dla dzieci.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

warszawa_przedszkola_terminy_przerwy_w_pracy_2020_wer_1-1

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22278_przedszkola-i-oddzialy


Praca przedszkola w okresie wakacji 2020r.

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do pisma z 27 kwietnia br. Pani Renaty Kaznowskiej Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji 2020 r. :

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola. W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Informuję : Termin pracy Przedszkola nr 216  od 1 lipca  do 11sierpnia 2020 r.

Z poważaniem

Dyrektor

Hanna Waluśkiewicz                                                                                                                                                               


Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.


Informacja o terminach, zasadach i kryteriach zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2020r.

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020r.

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22132/attachments/harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2_kor.docx

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22132/attachments/zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.docx

 

Skip to content