Adaptacja trzylatka 2019

HARMONOGRAM

"Dni adaptacyjnych 2019" dla dzieci nowo przyjętych

 

Spotkania adaptacyjne dla wszystkich

nowoprzyjętych dzieci i Rodziców

odbędą się w dniach 10. 06 - 13. 06 

 

Prosimy przygotować dla siebie i dziecka wygodny, sportowy strój oraz obuwie na zmianę.

wg. harmonogramu

 

UWAGA! Spotkania adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci i Rodziców.        

ODDZIAŁ I 

10.06. oraz  11.06.2019 r.                                           

 16.30-17.00 zajęcia na dużej Sali prowadzone przez Panie Psycholog

 17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.

12.06.2019 r.   

17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali

  ODDZIAŁ II           

  10.06. oraz  11.06.2019 r.                                        

  16.30-17.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.

   17.00-17.30 zajęcia na dużej Sali prowadzone przez Panie Psycholog

    17.30-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.

   12.06.2019 r.  

 17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali           

 ODDZIAŁ III                                                                                       

 10.06. oraz  11.06.2019 r.                                          

 16.30-17.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.

 17.30-18.00 zajęcia na dużej Sali prowadzone przez Panie Psycholog

 12.06.2019 r.   

17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali

ODDZIAŁ IV                                                                                                                                    10.06. oraz  11.06.2019 r.                                          

17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.

18.00-18.30 zajęcia na dużej Sali prowadzone przez Panie Psycholog         

 12.06.2019 r.    

17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali

 ODDZIAŁ

11.06.2019 r.                                                     

17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali.

 18.00-18.30 zajęcia na dużej Sali prowadzone przez Panie Psycholog

 12.06.2019 r.     

17.00-18.00 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali

 

  13/06/2019 r. 

 O GODZ. 18 00 SPOTKANIE  DLA  RODZICÓW  

 „ PÓŁ  SERIO,  PÓŁ  ŻARTEM    -   O WYCHOWANIU  DZIECIAKA  NA  PRZEDSZKOLAKA”

    

                                         

  PROSIMY O ZABIERANIE ZE SOBĄ OBUWIA NA ZMIANĘ.  

 

 

Uwaga !

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami,   imienne listy   oddziałów

  zostały opublikowane w widocznym miejscu na terenie przedszkola. 

Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACJA

Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Proces ten dotyczy dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną – głównie trzylatków. Dla przeważającej większości dzieci w tym wieku pójście do przedszkola jest pierwszym w życiu doświadczeniem bycia zostawionym przez rodziców w obcym miejscu, z nieznanymi osobami. Dlatego ostro protestują – płaczą, krzyczą. Proces adaptacji dziecka do nowego środowiska dotyczy całego organizmu, jednak największe znaczenie ma sfera fizjologiczno-biologiczna, emocjonalno–społeczna i poznawcza. Za całość procesów przebiegających w organizmie odpowiedzialny jest ośrodkowy układ nerwowy, który u trzylatka jest jeszcze słaby i delikatny. Dziecko nie radzi sobie z odbieraniem wielu różnorodnych bodźców, męczy je długi jednostajny wysiłek, nie potrafi też znosić ograniczeń. Natomiast w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu organizm małego dziecka zostaje poddany działaniu właśnie tych czynników. Dodatkowo następuje też zmiana w sposobie i stopniu zaspokajania elementarnych jego potrzeb.

Sfera fizyczna - samodzielność. Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego trzylatka pozwala mu na wykonywanie czynności higienicznych i zaspokajanie potrzeb fizjologicznych z niewielką pomocą dorosłych, jednak umiejętności te nie są wystarczająco utrwalone. Zmiana środowiska może wywołać trudności w ich wykonywaniu. Dziecko nie zna warunków życia grupowego oraz sposobu zaspokajania swych potrzeb w nowej sytuacji, to z kolei może stać się przyczyną powstawania napięć i uczucia niepewności.

Sfera poznawcza. Trudnością w przystosowaniu się trzylatka do warunków przedszkolnych jest słaba znajomość  słownych określeń stosunków czasowych. Dziecko stopniowo poznaje upływ czasu na bazie własnej działalności, dlatego wyjaśnienia składane płaczącemu maluchowi, że „mama przyjdzie później” wcale go nie uspakajają. Trzylatek nie rozumie znaczenia słowa „później”, nie potrafi określić ile czasu musi upłynąć, aby nastąpiło to „później”. Czas jest  dla niego na razie czymś abstrakcyjnym, niemierzalnym, czymś poza zasięgiem jego możliwości poznawczych.

Sfera emocjonalna. Silna więź między matką a dzieckiem sprzyja rozwijaniu się szeregu potrzeb psychicznych, z których najważniejszą jest potrzeba bezpieczeństwa.  Jedynie dziecko czujące się  bezpieczne jest zdolne do uczenia się, do poznawania otaczającego świata, do działania. Odkrywanie nieznanego przynosi dziecku zadowolenie i satysfakcję. Natomiast niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa powoduje pojawienie się poczucia opuszczenia, braku miłości i akceptacji, a nawet zagrożenia czy lęku. Taki właśnie lęk przed rozstaniem z matką przeżywa dziecko przeniesione z dobrze znanego mu środowiska rodzinnego do obcej jeszcze grupy przedszkolnej.

 Proces adaptacyjny dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną może im przynieść wiele korzystnych zmian. Należy jednak wesprzeć dziecko w tym działaniu poprzez rozważną współpracę dwóch - najważniejszych dla niego - środowisk wychowawczych, jakimi są dom rodzinny i przedszkole.

Aby ograniczyć do minimum stres dziecka, rodzice jako osoby najsilniej z nim związane, powinni stopniowo przygotowywać je na to ważne wydarzenie. Tak, by zmiana środowiska następowała możliwie łagodnie i była rozłożona w czasie, dając możliwość stopniowego „wrośnięcia” dziecku w nową społeczność.

Wychodząc naprzeciw obserwowanym corocznie stresom  nie tylko dzieci, ale także ich rodziców nasze przedszkole od kilkunastu już lat realizuje program adaptacji trzylatka pt. „Chcę chodzić do przedszkola”. Naszym celem jest zminimalizowanie i złagodzenie trudności adaptacyjnych dzieci nowoprzyjętych do placówki.

Aby wesprzeć Państwa i przybliżyć charakter zmian, które czekają dziecko, potrzebę działań wspierających przygotowaliśmy materiał psychologiczno-pedagogiczny pt.

"Przygotowanie dziecka do przedszkola"

1. Dlaczego warto poświęcić czas na przygotowanie

2. Ubieranie dziecka do przedszkola

3. Rozwój dzieci

4. Rozwój samokontroli zachowania

5. Kontrola potrzeb fizjologicznych

6. Samodzielność co umie dwulatek, a co trzylatek

7. Kształtowanie nawyków u trzylatków

8. Gry i zabawy dla dzieci trzyletnich

 Opracowanie: Katarzyna Tokarska

 

 Dodatkowe materiały dla Rodziców - obowiązkowe! (do oddania nauczycielowi z grupy)

Ankieta informacyjna o dziecku

We-wrześniu-dziecko-przynosi

Oświadczenie,upoważnienie do odbioru

Zgody: dane osobowe, pomoc medyczna

Deklaracja  rodziców - początek roku szkolnego

 

Dodatkowe materiały dla Rodziców - polecane

Zadania dla rodziców

Apel Twojego dziecka

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *