Rowerowy Przewodnik Osiedlowy

ROWEROWY PRZEWODNIK OSIEDLOWY

PROJEKT RODZINNY PRZEDSZKOLA 216

ROK SZKOLNY 2018/ 2019

 

Cele:

 • Zachęcanie do aktywności fizycznej podczas wspólnie w gronie rodzinnym spędzanego czasu,
 • Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz jego lepsze poznawanie,
 • Kształtowanie poczucia dumy narodowej poprzez poznawanie krótkich biografii wybranych patronów bemowskich ulic

 

Przebieg projektu:

 • Raz w miesiącu rodziny Przedszkola 216 zachęcane będą do zorganizowania weekendowej wycieczki pieszej lub rowerowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazaną w obrębie Bemowa ulicę, celem uzyskania między innymi informacji na temat patrona wskazanej ulicy.
 • Zainteresowane osoby pobierają od wychowawcy swojej grupy kartę pracy zaprojektowaną na dany miesiąc (lub samodzielnie drukują ją ze strony internetowej Przedszkola 216)
 • Organizują i realizują w wybraną sobotę lub niedzielę miesiąca wycieczkę na wskazaną ulicę.
 • Uczestnicy wypełniają zadania na kracie pracy.
 • Wypełnioną kartę pracy uczestnicy składają do wychowawcy grupy w terminie do ostatniego piątku danego miesiąca.
 • Rozstrzygniecie projektu nastąpi w czerwcu przy okazji Przedszkolnej Zabawy z okazji Dnia Dziecka. Dla uczestników przewidujemy nagrody w następujących kategoriach:
 • Najwięcej odwiedzonych miejsc,
 • Największa liczba pokonanych kilometrów,
 • Najciekawsze informacje,
 • Najładniejsze prace reportażowe z wycieczki.

 

Przykładowe informacje do wypełnienia na karcie pracy:

 • Data wycieczki
 • Uczestnicy
 • Rodzaj wycieczki
 • Informacje na temat patrona ulicy
 • Informacje na temat ciekawych obiektów przy odwiedzanej ulicy
 • Czas trwania wycieczki
 • Odległość od domu w km
 • Zdjęcie lub rysunek

KARTY PRACY

 • Z