Category "Wydarzenia"

17Maj2020

Procedury opieki od 18 maja 2020 r. w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID19 oraz działań prewencyjnych i działań w sytuacji podejrzenia zarażeniem koronawirusem.

14Maj2020

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności, przesyłam ankietę otrzymaną z BE,  w której Rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.
Proszę o:

  • Wypełnienie i odesłanie ankiety z terminem odesłania ankiety przez rodziców do 19 maja – wtorek
  • Rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji
  • Rodzice, którzy korzystają z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka od 18/05/2020 r. również wypełniają ankietę.

Z poważaniem,

Hanna Waluśkiewicz

5Maj2020

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na ternie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.  informuję  o podjęciu decyzji w sprawie zawieszenie zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

Z poważaniem,

Hanna Waluśkiewicz

Dyrektor

Przedszkola nr 216

ul. Andriollego 1

01-494 Warszawa

4Maj2020

Szanowni Rodzice,

w związku z planowanym wznowieniem od 18 maja br., pracy przedszkola

przesyłam skierowaną do rodziców ankietę – opracowaną  przez Biuro Edukacji – z uprzejmą prośbą o pilne jej wypełnienie.

Z poważaniem, Hanna Waluśkiewicz.

12Mar2020

BIEŻĄCE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ:

„Dla Rodzica” – „INFORMACJE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO”

Skip to content