Liczę i mierzę

 

Kształtowanie pojęć matematycznych daje szczególnie bogate możliwości stymulowania rozwoju procesów myślowych dziecka. Uwzględniając podstawowe prawa rozwoju psychicznego, wiedzieć należy także, że dziecko jest zdolne do osiągnięcia czegoś w działaniu dużo wcześniej niż może to sobie uświadomić co naprawdę osiągnęło, a tym bardziej niż zdoła to wyrazić słowami. Każde nowe pojęcie, własność czy zależność powinno rozumieć tak, jakby samo je odkryło. Należy wiec kształtować w nim potrzebę rozumienia tego co robi, nie dopuszczać do przypadkowego działania na zasadzie prób i błędów. Język dziecka jest jedynym właściwym sposobem opisywania zaobserwowanych przez nie zjawisk i zależności. Dorosły powinien organizować odpowiednie sytuacje wspomagające, być obserwatorem ale także i uczestnikiem.

Współczesny przedszkolak „bombardowany’ jest różnymi informacjami, które w sposób istotny mają wpływ na szybszy rozwój. W pracy dydaktycznej duże możliwości mogą dać propozycje E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, pomagające w stymulowaniu procesów myślowych. W naszej placówce wykorzystujemy taką koncepcje edukacji matematycznej, ponieważ wiemy, że najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. To one stanowią budulec, z którego tworzą pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Wszystko zaczyna się wiec od doświadczeń. W trakcie ich przetwarzania dziecko musi mówić. Nazywanie przedmiotów oraz wykonywanych czynności sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dostrzec to, co ważne. Dziecięce wypowiedzi są także cenną wskazówką dla dorosłego, na ich podstawie można stwierdzić, czy rozumuje ono we właściwym kierunku i uczy się tego co trzeba. Zajęcia muszą być wypełnione zabawami, ciekawymi zdarzeniami i grami. Dziecko nie może się nudzić i dopóki widzimy u niego zainteresowanie, dopóty wiemy , że je to ciekawi.

 

Problemy rozwoju i wychowania są szeroko opisane do trzeciego roku życia. Wiele miejsca literatura pedagogiczna poświęca również dzieciom sześcioletnim, natomiast trudniej jest analizować potrzeby oraz dobierać środki i metody działań w stosunku do dzieci 3 – 5 letnich. Dlatego z przyjemnością sięgnęliśmy do propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej dotyczącej wspomagania rozwoju umysłowego trzylatków. Poszczególne etapy naszej pracy związane są z proponowanymi kręgami obejmującymi ważne zakresy działającej aktywności umysłowej. Dotyczą one następujących dziedzin:

Jaki jestem – poznaję samego siebie.

Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie.

Uczę się dobrych manier.

Zgrabnie wykonuję różne czynności.

Rytmy pomagają mi zrozumieć i przewidywać.

Potrafię łączyć, żeby mieć całość i rozdzielać na części.

Interesuję się liczeniem.

 1. Jaki jestem – poznaję samego siebie.

 2. Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie.

 3. Uczę się dobrych manier.

 4. Zgrabnie wykonuję różne czynności.

 5. Rytmy pomagają mi zrozumieć i przewidywać.

 6. Potrafię łączyć, żeby mieć całość i rozdzielać na części.

 7. Interesuję się liczeniem.

 8. Rozpoznaję kolory i nazywam je.

 9. Działam i zamieniam otoczenie, bo chcę wszystko zrozumieć.

 10. Klasyfikuję tak jak potrafię.

 11. Układam przedmioty w szeregu.

 12. Mam wiele do powiedzenia.  

 13. Bawię się długo i chętnie.

Do realizacji w/w zakresów dziecięcej aktywności proponowanych przez autorkę tego programu i realizowanych w naszym przedszkolu wykorzystujemy przedmioty, zabawki znajdujące się w otoczeniu dziecka. Korzystamy także z zestawu zabawek edukacyjnych rozwijających konkretne czynności umysłowe.

Wiadomy jest fakt, że nie można przebyć drogi rozwojowej za dziecko, ono samo musi wspinać się po kolejnych szczeblach swojego rozwoju. Nauczyciel w przedszkolu jest ta osobą, która zorganizuje proces uczenia się i będzie czuwać nad jego przebiegiem. Dostosuje proces uczenia się do dziecięcych możliwości.

Organizowane zabawy i zajęcia z wykorzystaniem propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprawiają wiele radości i spełniają swoja funkcję „kształtowania dziecięcych umysłów”.

 

 

Ewa Filipek

     

Wkrótce propozycje scenariuszy zajęć dotyczące realizowanych przez nas zakresów dziecięcej aktywności umysłowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *